Þáttakendur


lithuaniaflagimagezispb-logo

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (ZISPB)

Umsóknaraðili verkefnisins og verkefnastjóri, VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (ZISPB), átti frumkvæðið að því. Samtökin eru óháð og rekin án hagnaðar.

Megin markmið ZISPB eru að skapa, aðlaga og innleiða nýjar hugmyndir og aðferðir sem tengjast samfélags- og fræðslutengdum verkefnum. Bæði verkefnum tengdum formlegri og óformlegri menntun fyrir sérfræðinga og aðra hópa. Samtökin þróa og innleiða ýmis verkefni, frumkvæði og inngripum bæði á landsvísu og í fjölþjóðlegu samhengi, í samstarfi við formlegar og óformlegar menntastofnanir, rannsóknarstofnir, ýmis samtök, frjáls félagasamtök, félagsþjónustu, lítil og meðalstór fyrirtæki, fræðslumiðstöðvar, stofnanir innan sveitafélaga og rikis, skóla og fleira.

ZISPB bíður upp á fræðslu fyrir fórnarlömb ofbeldis, (fyrrverandi) gerendur, fjölskyldur í félagslegri áhættu, æsku, sjálfboðaliða, félagsráðgjafa, fólk með fötlun og fleira, þjónuast felur í sér:

  • Þróunarvinnu og handleiðslu alþjóðlegra verkefna, aðallega innan félagsmála og minnihlutahópa sem þurfa félagslega aðstoð.
  • Þróunarvinnu og framboð á þekkingu og endurmenntun fyrir þá sem vinna með gerendum – félagsráðgjafa, sálfræðinga, hjúkrunarfræðinga, sjálfboðaliða o.s.frv.
  • Stýringu rannsókna, upplýsinga, ráðgjöf, utanaðkomandi matsþjónustu;
  • Samtök, framkvæma og innleiða ýmsar félagslegar aðgerðir og starfsemi, ráðstefnur, samræður og aðallega fyrir þau sem vinna með þolendum og gerendum kynferisofbeldis, mannauðsstjórnun, þátttöku þeirra sem eru félagslega illa staddir í samfélaginu og viðkæmra hópa (eldra fólk, atvinnulausa, fólk með fötlun o.s.frv.)
  • Veita þjálfun.

ZISPB leitast eftir að skapa og aðlaga ný úrræði í sálfræðilegri þjónustu og þjálfun fyrir ólíka hópa sérfræðinga sem vinna með illa settum samfélagshópum og veita þeim upplýsingar, ráðgjöf og fræðslu; að eiga frumkvæði að, taka þátt í og innleiða bæði staðbundin og alþjóðleg verkefni á sviðið félagsráðgjafar, formlegar og óformlegrar menntunar; að þjálfa hæfileika, færni og þekkingu sérfræðinga og sjálfboðaliða og veita þeim stuðning. Samtökin eru sérþjálfuð í að meta og þróa færni, þróa og innleiða nýjar kennsluaðferðir, vinna með nýjar nálganir, aðferðafræðilegt efni og verkefni sem tengjast óformlegri menntun sem tengist árangursríkri starfsþjálfun. Einnig erum við þjálfuð í kennslu á netinu, faggildingu námsáætlana, gæðamati, verkefnastjórnun, stjórnun ráðstefna og viðburða.

ZiSBPB veitir úrræði til þolenda, fyrrum gerenda, og þeirra sem þjáðst hafa vegna heimilisobeldis. Þau leitast viðað opna augu gerenda fyrir skapgerðarbrestum sínum og kenna þeim nýjar samskiptaleiðir.  Þau fræða  gerendur um árásargirni, viðurkenningu og stjórnun, persónuleika geranda, mannleg samskipti, átök og persónulega ábyrgð, hvernig eigi að tjá tilfinningar (jákvæðar og neikvæðar) og hvernig eigi að þekkja og takast á við þær á viðeigandi og samfélagslega samþykktan hátt. Samtökin okkar nota með góðum árangri mismunandi aðferðir sem hafa verið samþykktar frá öðrum samstarfsaðilum og sem  í  starfi með fórnarlömbum ofbeldis og gerenda: “leikhús hins kúgaða” (vettvangsleikhús, regnbogi langana, ósýnilega leikhúsið, “dregið úr spennu” leikhús, götuleikhús og fleira).Starfsmenn ZISPB starfa nú með 20 gerendum.

Það eru tvær útgáfur meðferðar í boði (16 og 8 klukkustundir) í boði fyrir gerendur. Meðferðin miðar að því að breyta skaðlegri hegðun karla / kvenna með því að nota ýmsar hugrænar aðferðir og koma þarmeð í veg fyrir endurtekið ofbeldi gegn þolandanum. Áhersluefni sem tekin eru fyrir eru: persónuleiki gerenda, uppruni og áhrif reiði, möguleikar á breyttri hegðun, manleg samskipti, átök, ofbeldi, persónuleg ábyrgð ogfl. samhliða meðferðinni er veitt sálfræðileg aðstoð til handa þolendum gerandans.


swedenbiia_logga_

BIIA resource center (BIIA)

Stofnunin vinnur að því að styðja fólk í að taka þátt í félagslífi, vinnu og frumkvöðlastarfi. BIIA rekur miðstöðvar í Orebro, Jämtland og Västra Götaland. BIIA úrræðið / BIIA Resource Center er meðlimur í Winnet Svíþjóð, sem snýr að  jöfnum vexti þar sem konur fá tækifæri til að taka þátt í samfélaginu á jafnréttisgrundvelli. Við erum líka í samstarfi við mismunandi samtök, fyrirtæki og samtök (t.d. Female Skaraborg, sænska – íslenska National Society o.s.frv.)

Eitt af markmiðum okkar í Svíþjóð er frelsi frá kynbundnu ofbeldi. Ofbeldi karla gegn konum er ein af aðalástæðum fyrir því að ójafnvægi valds milli kvenna og karla viðhelst. Kynbundið ofbeldi fyrirfinnst innan allra stétta og á öllum sviðum þjóðfélagsins. Algengast er að ofbeldi eigi sér stað innan veggja heimilisins þar sem fórnarlambið er tengt gerandanum. Sænska ríkisstjórnin hefur á undanförnum árum lagt mikla áherslu á að bæta og herða löggjöf, efla fyrirbyggjandi aðgerðir, og bæta úrræði fyrir konur sem beittar hafa verið ofbeldi.

Tengslanet hæfnisþjálfunar

BIIA miðstöðin hefur unnið að jafnrétti kynjanna og að jöfnum tækifærum fyrir konur og karla til að taka þátt í samfélaginu og atvinnu síðan 2006. BIIA er hluti af tengslaneti svæðisbundinnar hæfnisþjálfunar sem vinnur með öðrum hagsmunaaðilum með það að markmiði að miðla og innleiða gagnlegar aðferðir sem draga úr heimilisofbeldi.

Hagsmunaaðliar

Kvennaathvörf, Menn með jafnrétti kynjanna, félagsmálayfirvöld og ríkisstjórnin í Svíþjóð. Sitja í stjórnum í mörgum héröðum landsins, leggja til ýmis verkfæri í gegnum námskeið og fræðslu, heimasíður og tengslaneti. Nýta einnig hverslags miðla tila ð koma jafnréttisboðskap á framfæri.

Þekking og reynsla

Sem þáttakendur í endurmenntun innan BIIA miðstöðvarinnar höfum við einnig þekkingu á fjölskylduráðgjöf, meðferðarmenntun og eigin reynslu af heimilisofbeldi og leiðum til að vinna sig úr því, sem getur verið miðlað innan samstarfsaðila og stofnana.


flag_of_norway-svgfumn_png_logo1
Folkeuniversitetet Midt-Norge (FUMN)

Folkeuniversitetet (FU) er stærsti skipuleggjandi fullorðinsfræðslu í Noregi. Fræðuslumiðstöð Mið – Noregs er stofnun sem er rekin án hagnaðarsjónarmiða sem miðar að því að efla símenntun, auka aðgengi að þekkingu út frá jafnréttissjónarmiðum, efla innsæi og færni og styrkja grunn einstaklingsins fyrir sjálfstætt starf og samstarf við aðra í eigin starfsgrein sem og í samfélaginu. Stofnunin er viðurkennd út frá lögum um fullorðinsfræðslu og er hugsuð sem sjálfstæð menntastofnun sem viðbót við opinbera menntun.

Við störfum ekki undir stjórnvöldum og höfum enga eigendur. Tekjur eru notaðar til að búa til að útvega fjölbreytt námsúrval. FU er skipt í mismunandi landsvæði. Svæðið sem er tilnefnt í þessu verkefni (Fræðslumiðstöð Mið Noregs) er staðsett í Mið-Noregi.

FUMN býður upp á bæði opinn og sameiginleg námskeið, með hagnýtu og fræðilegu efni. Námskeiðin eru ýmst á inngangs-, milli- eða háskólastigi.


flag_of_iceland-svgsolstafirlogo
Solstafir

Sólstafir eru óformleg grasrótarsamtök kvenna og starfshættir markast af því. Ábyrgð á daglegu starfi deila starfskonur jafnt. Starfskonur Sólstafa eru ekki sérfræðingar, sálfræðingar, geðlæknar eða félagsráðgjafar. Þær koma frá margvíslegum starfsstéttum og það sem tengir þær saman er reynsla þeirra sjálfra af kynferðisofbeldi. Þar sem menntun ein og sér tryggir ekki góðan skilning á kynferðisofbeldi og afleiðingum þess fyrir einstaklinginn sem verður fyrir því.

Vinnan í Sólstöfum felst einna helst í því að gera einstaklinga meðvitaða um eigin styrk og aðstoða þá við að breyta sjálfsímynd sinni og eigin lífi. Í Sólstöfum er litið svo á að þeir einstaklingar sem þangað leita séu ,,sérfræðingarnir” það er enginn þekkir betur afleiðingar kynferðisofbeldis en sá sem hefur verið beittur því. Þar er leitast við að skapa jafnræðistengsl og nánd milli starfskvenna og þeirra sem aðstoðar leita. Einstaklingarnir ráða sjálfir ferðinni, hve mikinn stuðning þeir vilja og í hvað langan tíma. Sólstafir bjóða einnig upp á sjálfshjálparhópa eftir að einstaklingurinn hefur komið í nokkur einkaviðtöl. Aðstandendur, foreldrar, makar og vinir geta leitað til Sólstafa og fengið stuðning og ráðgjöf óski þeir þess.