Om prosjektet

Prosjektet “Nordic-Baltic Collaboration in Creating Innovative Training Programme for Adult Educators To Work with Perpetrators, Women and Children who Suffered from Domestic Violence“ (06/2016 – 05/2018) er finansiert av Nordplus -programmet.

Prosjektets mål er å skape et samarbeidsprosjekt mellom voksne lærere og organisasjoner som er involvert i arbeide med gjerningsmennene av misbruk og ofre for vold i hjemmet (VNR). Målgruppe: voksenopplæringsinstitusjoner fra Litauen, Island, Sverige og Norge.

Viktige prosjektaktiviteter er at partnerne vil dele erfaringer, kunnskap om trening, utvikle håndbok av verktøy, metoder og innovative opplæringsprogram for fagfolk som arbeider med gjerningsmenn, ofre for VNR med sikte på å fremme helhetlig tilnærming til parter som arbeider med eller som er involvert i VNR.

Hovedresultatene vil være:
1. 3 internasjonal opplæringer for voksne lærere med erfaringsutveksling med å jobbe med gjerningsmenn, ofre for VNR;
2. 12 lokale arbeidsmøter for å overføre, multiplisere, evaluere landsdekkende kunnskap for relevante interessenter;
3. Best Practice Handbook av verktøy og metoder for å arbeide effektivt med gjerningsmenn og ofre for VNR;
4. Innovative Training Programme for voksne lærere å arbeide med gjerningsmenn og ofre for VNR; laget og testet;
5. kompetanse og arbeidet forbedret på de 12 medlemmene av konsortiet, 48 lokale opplæringsdeltakere og 48 voksne lærere ifm pilottesting
av utviklet programmet.

Resultatene fra prosjektet vil være tilgjengelig på prosjektet og partneres nettsider, Håndbok oversatt til hver av de deltakende landene.

Projektperiode 06/2016 – 05/2018