Hva er VNR?

Vold i nære relasjoner (VNR) er bruk av trusler, fysiske vold, seksuelle overgrep, og/eller annen fornedrende oppførsel som en del av et systematisk mønster av makt og kontroll begått av en nær partner mot en annen. Dette inkluderer fysisk vold, seksuell vold, psykisk vold, og følelsesmessige overgrep. Hyppigheten og alvorlighetsgraden av vold i hjemmet kan variere; imidlertid medfører det en stadig tilbakevennende bruk av vold der en partner konsekvent forsøker å opprettholde makt og kontroll over den andre.

Vold i nære relasjoner berører enkeltpersoner i alle samfunnslag, uavhengig av alder, økonomisk status, seksuell legning, kjønn, rase, religion eller nasjonalitet. Det er ofte ledsaget av følelsesmessig støtende og kontrollerende adferd som er en del av et systematisk mønster av dominans og kontroll. Vold i nære relasjoner kan føre til fysiske skader, psykiske traumer, og i alvorlige tilfeller, selv døden. De langtidsvirkende fysiske, følelsesmessige og psykologiske konsekvenser av vold i hjemmet kan ramme generasjoner og vare livet ut.

 1. Min erfaring med vold i nære relasjoner

 2. 13 hjerteskjærende betroelser om vold I nære relasjoner