Partneriai


lithuaniaflagimagezispb-logo

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (ZISPB)

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (ŽISPB) yra projekto iniciatorius.  VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras yra nevyriausybinė organizacija, kurios  veikla orientuota į socialinės atskirties grupių (re)integraciją į visuomenę, darbinių įgūdžių įgijimą, specialistų kompetencijos tobulinimą, vaikų / jaunimo aktyvinimą įvairių nacionalinių ir tarptautinių projektų, iniciatyvų pagalba, pagalbos šeimai teikimą per smurtinio elgesio keitimo programos įgyvendinimą.

2013 m. balandžio 8 dieną VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (Toliau – Biuras) kartu su Šiaulių apygardos probacijos tarnyba pasirašė Bendradarbiavimo sutartį Nr. ĮS-3/S1-8. Kadangi Šiaulių mieste nebuvo Nevyriausybinės organizacijos, kuri dirbtų su smurtautojais, Biuras nuo 2014 m. gegužės mėnesio pradėjo teikti smurtinio elgesio mažinimo programos paslaugas asmenims, kurie panaudojo smurtą artimoje aplinkoje, ir teismo sprendimu jiems yra paskirta bausmės poveikio priemonė dalyvauti smurtinį elgesį keičiančioje programoje. Profesionalūs socialiniai darbuotojai ir psichologai teikia jiems konsultacijas. Nuo 2014 m. rugpjūčio 19 d. iki 2014 m. gruodžio 23 d. Biure buvo dirbama su 19 asmenų. Per 2015 m. mūsų įstaigos programoje dalyvavo 27 asmenys. Nuo 2016 m. sausio 1 d. programoje dalyvauja /dalyvavo 57 asmenys. Praktika rodo, kad asmenų, panaudojusių smurtą artimoje aplinkoje, skaičius didėja.

Daugybė atliktų tyrimų atskleidė smurtavimo šeimoje faktą bei jo neigiamą poveikį moterims ir vaikams. Tačiau pagalba vien tik aukai neišsprendžia smurto šeimoje problemos. Patirtis parodė, kad būtinos paslaugos ir smurtinio elgesio asmenims.

Smurto dinamikai yra būdinga tai, kad smurtas nebūna vienkartinis. Nustatyta, kad smurtinis elgesys šeimoje turi savybę intensyvėti. Daugeliu atvejų prievartos šeimoje stiprumas auga laiko perspektyvoje, o prievartos epizodai tampa dažnesni. Smurtautojas tampa priklausomas nuo savo ydingo, bet nebaudžiamo elgesio. Tačiau priėmus Lietuvos Respublikos probacijos įstatymą 2011 m. gruodžio 22 d. Nr. XI-1860 asmenys, nukentėję nuo šeiminio smurto, dažniau kreipiasi į policiją pagalbos. 2015 m. Šiaulių apskrities policijos įstaigose gauti 2027 pranešimai dėl smurto artimoje aplinkoje, kuriais remiantis pradėti 1473 ikiteisminiai tyrimai, iš jų Šiaulių mieste ir rajone – 674, Radviliškio rajone – 219, Pakruojo rajone – 211, Joniškio rajone – 200, Raseinių rajone – 169. Statistika rodo, kad kiekvienais metais skaičiai didėja.

 


swedenbiia_logga_

Organizacija siekia skatinti didesnį žmonių dalyvavimą socialiniame gyvenime, darbe, versle.  BIIA resursų centras yra įsikūręs Örebro apygardoje, Jämtland ir Västra Götaland Švedijoje. BIIA resurscentrum (BIIA resursų centras) yra Winnet Sverige  narys. Winnet Sverige yra organizacija, kuri siekia lygybės, kai moterims suteikiama galimybė dalyvauti visuomenėje lygiomis sąlygomis.  Taip pat BIIA bendradarbiauja su įvairiomis asociacijomis, įmonėmis ir organizacijomis (pvz. Föreningen Kvinna Skaraborg, Svensk-Litauiska  Riksföreningen ir t.t.).

Švedijoje vienas iš nacionalinių lygybės tikslų yra išsilaisvinimas nuo smurto dėl lyties.  Vyrų smurtas prieš moteris yra aiškus pavyzdys, kad galia tarp vyrų ir moterų yra nesubalansuota.  Vyrai smurtauja prieš moteris visose socialinėse grupėse ir profesijose.  Dažniausiai smurtas vyksta namuose, kur auka pažįsta smurtautoją. Pastaraisiais metais Švedijos vyriausybės darbas apėmė teisės aktų tobulinimą ir sugriežtinimą, prevencinių priemonių ėmimąsi ir siekį, kad pažeidžiamos moterys gautų geresnes sąlygas.   BIIA organizacija bando prisidėti prie Švedijos nacionalinių lygybės tikslų įgyvendindama įvairius projektus ir iniciatyvas.

Kompetencijos tinklas
BIIA resursų centras nuo 2006 m. siekia lyčių lygybės ir lygių galimybių vyrams ir moterims dalyvauti socialiniame gyvenime bei darbe. BIIA resursų centras yra vienas iš vietinių ir regioninių kompetencijos tinklų, bendraujančių su kitomis suinteresuotomis šalimis siekiant skleisti geriausias praktikos ir įgyvendinimo priemones skatinant smurto šeimoje mažinimą.

Suinteresuotos šalys
Moterų prieglaudos namai, „Vyrai už lyčių lygybę“, savivaldybės socialinės tarnybos ir apygardos administracinė valdyba dirba su BIIA organizacija ir prisideda prie tų pačių tikslų siekimo įvairiomis priemonėmis – seminarai, interneto svetainės, bendros interneto portalų žinios ir tinklai, filmai bei mokomoji medžiaga.

Žinios ir patirtys
Be to, kaip neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalyviai, turime žinių apie šeimos terapiją, švietimą apie elgseną ir patirtį su smurtu šeimoje bei kaip iš jo ištrūkti. Ši patirtis gali būti panaudota ir skleidžiama projekto organizacijose ir partnerėse.


flag_of_norway-svgfumn_png_logo1

Folkeuniversitetet Midt-Norge (FUMN)

Folkeuniversitetet (FU) yra didžiausias suaugusiųjų švietimo organizatorius Norvegijoje.  FUMN yra nepelno organizacija, kurios tikslas – skatinti mokymąsi visą gyvenimą, lyčių lygybę ir žinių prieinamumą, stiprinti asmens žinias ir įgūdžius savarankiškam darbui ir bendradarbiavimą su kitais savo profesijoje bei visuomenėje.  Esame patvirtintas suaugusiųjų švietimo institutas, todėl siekiame būti nepriklausoma arena mokymuisi ir prisidėti prie visuomenės švietimo.

Mes nepriklausome valdžiai ir neturime savininkų.  Visos pajamos naudojamos kurti įvairias edukacines programas.

FU yra padalintas į skirtingus geografinius regionus. Šiame projekte atstovaujamas regionas (Folkeuniversitetet Midt-Norge) yra centrinėje Norvegijoje.

FUMN siūlo atvirus ir verslo kursus su praktiniu bei teoriniu turiniu.   Kursai gali būti įvadiniai, skirti pažengusiems ar universitetinio lygio, arba gali būti siūlomi kaip tęstinis mokymas.

FUMN ir profesinio rengimo departamentas susitelkia į darbo rinkos paslaugas, ypač profesinį mokymą, darbo orientavimą, pameistrystes ir įvairias mokymo priemones.  Šis departamentas rengia ir įgyvendina specialius kursus ir mokymo programas, reikalaujamų verslo ar viešajame sektoriuje.


flag_of_iceland-svgsolstafirlogo
Solstafir

„Solstafir“ yra visuomeninė organizacija, įkurta moterų, Westfjords regione Islandijoje. Organizacija pradėjo veiklą prieš 10 m. ir, dauguma tuo metu dirbančių darbuotojų buvo savanoriai. Šiuo metu „Solstafir“ dirba keturi žmonės, priimantys nukentėjusias moteris, kurios ieškao pagalbos.  Jie dalinasi atsakomybe ir kiekvienas iš jų turi savo vaidmenį organizacijos veikloje.

Į organizaciją kreipiasi žmonės iš visų visuomenės sluoksnių.  Padedame visiems, ieškantiems pagalbos. Darbuotojai taip pat yra iš visų sluoksnių.  Visi jie turi skirtingas istorijas bei patirtis, bet visi turi vieną bendrą dalyką – jie yra nukentėję nuo smurto šeimoje ir / ar seksualinės prievartos.  Pagrindinis tikslas – suteikti „saugią zona“ moterims, norinčioms atgauti savo psichologinį stiprumą po to, kai jos buvo palaužtos smurtautojo.  Mes skatiname jas rinkti informaciją apie savo stipriąsias savybes ir naudoti jas savo būties pripažinimui. Jos mums – ne aukos, o tos, kurios išgyveno.

Teikiamos daugiafunkcinės paslaugos. Organizacija siūlo individualius pokalbius, paramos grupes, paskaitas ir seminarus. Mes visada esame pasiruošę gerinti savo paslaugas ir turėti daugiau „mėsos ant kaulų“.

„Solstafir“ dalijasi stogu su šeimos terapeutu ir psichiatru.  Organizacija nuomojasi mažą butą su visomis priemonėmis, susitikimų erdve, biuru ir terapijos kambariu. Rajone yra maždaug 4500 žmonių, galinčių pasinaudoti mūsų paslaugomis, ir pastaraisiais metais „Solstafir“ kasmet turėjo maždaug 30 klienčių.

Organizacija daugiausia yra finansuojama dotacijų ir kita parama.