About the project

Projektet ”nordisk-baltiska samarbetet i att skapa innovativa programmet Utbildning för vuxenutbildningen att arbeta med förövare, kvinnor och barn som drabbats av våld i hemmet” (06/2016 – 05/2018) finansieras av Nordplus.

Projektets syfte är att skapa ett samarbetsprojekt av vuxenutbildare och organisationer som involvedin arbetar med förövare av övergrepp och offer för våld i hemmet (DV). Målgrupp: educationalorganizations, institutioner från Litauen, Island, Sverige och Norge som stöder vuxenutbildningen.

I projektverksamheten partner kommer att dela erfarenheter, kunskaper under utbildningen, utveckla handboken av verktyg, metoder och innovativa utbildningsprogram för specialister som arbetar med förövare, offer för DV i syfte att främja helhetssyn att arbeta med alla inblandade i DV parter.

Viktigaste resultaten kommer att vara:

  1. 3 internationell utbildning för vuxenutbildare för erfarenhetsutbyte av att arbeta med förövare, offer för DV;
  2. 12 lokala utbildningsseminarier för att överföra, multiplicera, utvärdera kunskaper rikstäckande för berörda parter;
  3. Best Practice Handbook of verktyg och metoder för att arbeta effektivt med förövare och offer för DV;
  4. Innovativ Training Programme för vuxenutbildare att arbeta med förövare och offer för DV skapas och testas;
  5. kompetens och arbete förbättras av 12 medlemmar i konsortiet, 48 lokala deltagare i utbildningen och 48 vuxenutbildare av pilottestning av den skapade programmet.

Resultaten av projektet kommer att vara tillgänglig på projektet och partners webbplatser, handbok delas i

vart och ett av de deltagande länderna under lokala aktiviteter, utbildning, utbildning ackrediterad i åtminstone ett land.

Projektperioden 06/2016 – 05/2018