Vad är DV?

Våld i hemmet (DV) är avsiktlig hot, misshandel, batteri, sexuella övergrepp och / eller annan kränkande behandling som en del av en systematisk mönster av makt och kontroll som begås av en intim partner mot en annan. Den innehåller fysiskt våld, sexuellt våld, psykiskt våld, och känslomässiga övergrepp. Frekvensen och svårighetsgraden av våld kan variera kraftigt; är dock en konstant komponent av våld i hemmet en partner konsekventa ansträngningar för att upprätthålla makt och kontroll över den andra.

Våld i hemmet är en epidemi som påverkar individer i varje samhälle, oavsett ålder, ekonomisk status, sexuell läggning, kön, ras, religion eller nationalitet. Det är ofta åtföljs av känslomässigt missbruk och kontrollerande beteende som är bara en bråkdel av en systematisk mönster av dominans och kontroll. Våld kan resultera i fysisk skada, psykiskt trauma, och i allvarliga fall, till och med dödsfall. De förödande fysiska, emotionella och psykologiska konsekvenser av våld i hemmet kan korsa generationer och varar livet ut.

  1. Min erfarenhet med våld i hemmet

  1. 13 Hjärtskärande Bekännelser av våld i hemmet